Реклама | VARNA BEAUTY SPACE


Рекламни форми

1. Провеждане на презентация, уъркшоп

Услугата включва наем на конферентна зала с екран, мултимедиен прожектор, един микрофон, озвучаване, маса (head table), от 40 до 50 седящи места. Презентациите се провеждат по предварително изработен график в часовите интервали, посочени в програмата на форума. Часовете се заемат по реда на завяване и времето се разпределя както следва: 15 минути за подготовка и напускане на залата, 45 минути за презентиране.


Цена: 120 лв.


2. Брандиране на рекламни материали

Услугата включва поставяне на логотипа и името на изложителя на всички реламни материали на форума - електронна покана, покана в хартиен вариант, постери, анкета за гостите, винилни пана на входа на залите.


Цена: 100 лв.


3. Раздаване на рекламни материали на входа на изложбените пространства (цените са за целия период)

Услугата включва позициониране на промоутър пред входа на залите с право да предоставя рекламни материали без ограничение във формата и количеството на гостите на събитието. Общ брой на позициите - 4.


Цена: 100 лв.

При осигуряване на промоутър от страна на Пачуърк ООД, изложителят дължи възнаграждение в размер на 150 лв. за всеки изложбен ден. Пачуърк ООД не осигурява облекло, обувки, грим и прическа за промоутъра.


4. Разполагане на рекламен банер извън пространството на наетия щанд (цените са за целия период)

Услугата включва позициониране на рекламен банер или друго съоръжение с площ не повече от 1 кв. м във входното пространство, коридорите и общите пространства на изложението.


Цена: 30 лв.


5. Участие в електронен каталог на участниците

Услугата включва изработване на електронен каталог от Пачуърк АК с материали, предоставени от участниците. Каталогът се разпространява в pdf формат и размер на всяка страница А4, вертикално (портрет) с резолюция на визията 72 dpi. Каталогът ще бъде изпратен до 5 дни след провеждане на форума до 1200+ обекта и специалисти. Всеки участник, заявил участие в каталога, трябва да изпрати своята визия, с посочените по-горе параметри, не по-късно от 20 октомври 2020 година. Средствата, заплатени от фирми заявили участие в каталога и неизпратили визия в посочения срок, не се възстановяват.


Цена за 1 страница: 20 лв. Цена за всяка следваща страница: 10 лв.

Всички цени са без ДДС.